Åben proces, åbne noter

I samtaleprocessen er det vigtigt for mig at være åben og gennemsigtig. Derfor skriver jeg altid åbne samtalenoter i hånden digitalt, der bliver delt i et vindue undervejs som et fælles kort over samtalens proces og indhold.

Fagligt fundament

Mit faglige fundament i samtalerne kommer primært fra den eksistentielle psykologi og filosofisk samt fra den narrative of systemiske tilgang. Jeg arbejder integrativt, det vil sige ud fra divisen om, at værktøjer, modeller og perspektiver fra forskellige retninger kan bruges sammen, så længe de tænkes sammen sådan, at de ikke arbejder imod hinanden.

Samtalefrekvens og læring

Supervision handler både om at vedligeholde/fastholde faglighed og arbejdsduelighed og om at øge og udvikle sin faglighed. Begge disse kræver at supervisionen forekommer med en hvis frekvens. Som tommelfingerregel kan man sige minimum 1 time hver femte eller sjette uge. For gruppesupervision gælder det per person. Det kan være, det lyder af meget i forhold til de typiske supervisionstilbud og aftaler. Men jeg lægger mig op af, hvad forskningen siger omkring mængden og frekvensen, når formålet er faglig læring og vedligeholdelse.