Uddannelse og efteruddannelse

Jeg er psykolog (cand.psych.aut), dimmiteret fra Aarhus Universitet i 2015 og autoriseret i 2021. Jeg var under min uddannelse i praktik ved Familiehuset i Ikast-Bording hvor jeg fik indblik i familieterapi og forældretræningsforløb. Jeg har sidenhen også taget en efteruddannelse som supervisor på Supervisoruddannelsen for Psykologer i 2018 ved Vinther & Mosgaard, der er godkendt af Dansk Psykologforening.

Virke

Sideløbende med min egen psykologvirksomhed Psykratio jeg startede i 2019, er jeg fastansat på SDU. Her har jeg indtil videre haft to stillinger: Den første som studiestøtterådgiver i SPS-afdelingen fra 2016 til 2021. Den anden og nuværende som rådgiver, cand.psych.aut i afdelingen SPS og Rådgivende Support fra 2021 til nu. Udover det ovenstående har jeg haft en bistilling som nattevagtsvikar på en af Kirkens Korshærs varmestuer fra 2015 til 2018.

I disse stillinger har jeg beskæftiget mig med:

  • Sparring, konsultation og supervision af medarbejdere herunder både individuel og team-supervision.
  • Debriefing, psykisk kriseberedskab og konflikthåndtering.
  • Læringsorienterede, ressourceorienterede og eksistentielt funderede samtaleforløb til studerende, der har psykiske diagnoser; både individuelt, i grupper og facilitering af mentorforløb.
  • Udvikling og afvikling af tematiske gruppeforløb til SPS-studerende.
  • Undervisning og kurser til medarbejdere og studerende - herunder blandt andet emner som konflikthåndtering, gruppefacilitering, god kommunikation, studiestrategier og omkring den eksistentiel-fænomenologiske tilgang til samtaler.